Сервизни видеоклипове

Сервизни видеоклипове от Grundfos

Гледайте сервизни видеоклипове онлайн

Grundfos предлага съществени онлайн услуги и една от тях са сервизните видеоклипове, предоставящи сервизни инструкции по удобен начин. Сервизните видеоклипове показват как да монтирате, демонтирате и обслужвате вашата помпа, да намирате документация и много други, като непрекъснато се добавят нови функции. Проверявайте редовно уеб сайта на Grundfos за актуализации.

Нашите онлайн услуги се наричат Grundfos Product Center. Отидете в Grundfos Product Center в уеб сайта на Grundfos и просто изберете тип продукт и желаната сервизна процедура. Видеоклипът ще започне да се възпроизвежда автоматично.

В допълнение към сервизните клипове, |s0aLinkGrundfos Product Center/|s0 ви осигурява незабавен достъп до подробна сервизна информация, включително списъци на сервизни части и чертежи за повече от 187 000 продукта. За сервиза на вашия продукт от Grundfos можете да намерите повече от 4,000 различни сервизни комплекти и всички съответни сервизни указания.