Текуща версия на Grundfos Product Center

Текуща версия на Grundfos Product Center

Информация за промените в последната версия на Grundfos Product Center.

Какво е новото в Grundfos Product Center 1.10?

Ново стил на бутоните и заглавната част.

Връзките, копирани в клипборда от страницата на продукта, вече съдържат повече информация.

При бързо оразмеряване вече може да бъде избрана допълнителна помпа в резерв.

Вече има RFA CAD файлове за повече продукти.

Вече се осветяват всички части, когато щракнете върху заглавна част в сервизните части.

Вече е възможно да се намират замени за механизирани инструменти.

При отпечатване датата на проекта вече е текущата дата.

Подобрения в интервалите между текста.

Вече е възможно да се начертае точка на натоварване в кривите за самостоятелни двигатели.

За помпи за отпадни води вече е възможно да се намират продукти специално без охлаждаща риза.

"Резервни части" в страницата с подробности за продукта са преименувани на "Сервизни части".

Бутонът "Покажи по Q & H" в каталога вече не се появява за продукти без криви на капацитета.

Търсенето на продукти на лицевата страница вече ще показва резултат, когато има само един резултат (вместо веднага да го изтегля).

Шведската цена за енергия е променена на 1.45

Литва вече се появява с списъка с продуктови гами.

Корекции на грешки:

 • Отново е възможно да се оразмеряват помпи TPE3D и Magna 1D при бързо оразмеряване.
 • Бутонът "Връщане на настройки по подразбиране" в каталога вече работи в прегледа на кривата на капацитета.
 • Коригирана грешка, при която номиналната работна точка не се появява при отпечатване.
 • Вече няма да се появяват дублирания в раздела за документи на страницата на продукта.
 • Илюстрациите на страницата на продукта вече се мащабират правилно.
 • Коригирана грешка, поради която текстът в заглавната част се припокрива при отпечатване.
 • Течностите вече могат да се избират за MTR в прегледа на кривата на капацитета.
 • Търсенето на продукт за 60 Hz по име, когато настройките са за 50 Hz, вече правилно показва продукти за 60 Hz.
 • Премахнат е текст, който погрешно се появява при отпечатване, когато е включена илюстрация на инсталацията след изчисляване на загубите от триене в тръбите.
 • Коригирани са някои случаи на използване, когато табулаторът ви отвежда в началото на страницата.
 • Отстранен е проблем, при който името на продукта в променена конфигурация понякога става празно.
 • Когато се търси замяна за помпи LPD, вече се появяват правилни предложения.
 • Всички продукти HS вече се появяват в прегледа на кривата на капацитета, когато честотата е зададена на 60 Hz.
 • За някои обновяеми продукти вече при отпечатване не се добавят двойно загубите от триене.
 • Падащото меню в лентата за търсене на лицевата страница вече показва само една стрелка във Firefox.
 • Коригирана грешка, при която вискозитетът и плътността не се обновяват в прегледа на кривата на капацитета в каталога.
 • В страницата на продукта вече се показват правилно въведените данни, когато върху кривата се щракне с избрана мерна единица, различна от тази по подразбиране.
 • Продуктите вече се сортират правилно, когато се отпечатва от проектите.

Какво е новото в Grundfos Product Center 1.9

Вече е възможно да се търси литература, като се избере "Литература" в новото падащо меню в полето за търсене.

Бързото оразмеряване вече е настроено така, че да използва същите изчисления като разширеното оразмеряване. Това дава значително подобрение в бързодействието.

Проектите вече се зареждат много по-бързо от преди.

Вече не се показва празен изскачащ прозорец, когато натиснете "Започни оразмеряване" на лицевата страница, без да има Q, H или по какво да се оразмерява. Вместо това липсващото поле ще бъде маркирано с червена стрелка.

Когато в полето за търсене се напише "GO", вече ще се появяват предложения за "Grundfos GO".

Избраното приложение вече се запомня при разширеното оразмеряване.

Подобрени са съобщенията, получавани от потребителите, когато подадените данни не дават резултати при разширеното оразмеряване.

Вече показването на фамилии продукти има приоритет при търсене. Преди това търсенето на "UPS 2" би дало продуктите "UPS 20-XX", но сега като най-горно предложение ще се появява "UPS2".

Вече е възможно да се избира измежду повече течности за помпи TPE2/3.

Промяна на конфигурацията вече се появява само за продукти, за които това се поддържа.

Грешките вече съдържат повече информация, което улеснява нашите разработчици в откриването на причината.

Сега отоплителният сезон е 365 дни за Дания, Норвегия, Финландия и Швеция.

Добавени са метеорологични данни за Папуа Нова Гвинея.

Корекции на грешки:

 • Графиките за дозиращи помпи вече отразяват правилно дали те са с две силови глави.
 • Вече е възможно да се щракне върху номера на двигателя на страницата на продукта, за да се видят подробни данни за двигателя.
 • Резултатите от оразмеряването вече могат да се намерят в раздел на страницата на продукта.
 • При разширено оразмеряване за отпадни води вече няма да се нулира геодезичната височина, когато бъде натисната връзката "изчисляване" веднага след вмъкване на стойност.
 • Оборотите вече не се показват в страницата на фамилията продукти за помпи TP и TPE.
 • Отстранен проблем в проектите, при който включването на главни букви в имейл адреса води до неправилно добавяне на потребителя.
 • Съветите при подробните данни за продукта вече не блокират въвеждането.
 • Вече е възможно да се търсят фамилии продукти с прекратено предлагане.
 • Коригирана грешка, при която няма резултати, когато при бързо оразмеряване е зададено решение с повече от една помпи.
 • Фланците вече се имат предвид при замените.
 • Щракването върху "Намиране на услуги и решения" в "Намиране на продукт" в менюто вече правилно ще ви отвежда в страницата "Услуги и решения".
 • Търсенето на "MG" вече няма да поражда грешка.
 • Използването на бутона за назад в "трохите" вече няма да ви изкарва понякога от GPC.
 • Отстранен проблем, при който при сравняване на продукти с номер на продукт "По заявка" ще бъде даден номер на продукт.
 • Коригирана Грешка 500, която се появява при замяна, когато текущата гама продукти не включва точна замяна.
 • Натискането на ENTER при писане в полето за входни данни на страницата на продукта вече няма да води до поява на опциите за "Промяна на конфигурацията".
 • Проектите вече показват LCC правилно при отпечатване.
 • Коригирана грешка, при която някои потребители може да видят диалогов прозорец, каращ ги да потвърждават, въпреки че те вече са потвърдили акаунта си.
 • Индикаторът за знаците при писане на бележки към продукти вече отразява правилно оставащия брой знаци.
 • Няколко оптимизации и корекции за промишлени приложения.
 • Цитираният текст вече не е избран в диалога за отпечатване, ако няма цитиран текст.
 • За локален цитиран текст, взет от Hybris, е реализирано следното правило: Ако някои етикети липсват в Hybris, ще бъде показан цитираният текст от CTF. Ако локалният текст не съществува, тогава ще бъде показана английската версия от CTF.
 • В настройките вече има фамилия продукти за Латвия.

Нови продукти

 • BM 9
 • JPC
 • KPC

Нови варианти на продукти

 • CMBE
 • CRE
 • MTH 2 и 4, Япония
 • TP Series 300, нов IE4