Защо по време на работа помпата MQ се изключва?

Може да има работа на сухо; смукателната тръба трябва да е изцяло напълнена. Възможно е температурата на работната течност да е твърде висока (>35°C), възможно е околната температура да е твърде висока (>45°C), може двигателят да е претоварен; проверете дали валът на помпата се движи свободно; може захранващото напрежение да е много ниско, проверете свързването. Моля, за тази работа се обърнете към специализирана фирма.