Защо помпата MQ се включва и изключва начесто?

Възможни са течове от смукателната тръба или да има въздух в помпата. Проверете дали има защита срещу обратен поток в смукателната тръба и дали тя работи правилно. Може да не е правилно конфигурирано предналягането в разширителния съд. Предналягането трябва да е 1.7 - 1.7 bar. Моля, за тази работа се обърнете към специализирана фирма.