Защо помпата MQ не се изключва?

Възможно е да има течове в тръбопроводите. Може да са отворени и да тече от свързани кранове или цистерни. Тръбопроводите трябва да се изпитат под налягане от специализирана фирма.