Защо помпата MQ не работи, когато я включа?

Проверете дали не се е изключил предпазителят. Включен ли е щепселът на захранването? Включете помпата в друг електрически контакт и вижте дали работи. Обадете се на специализирана фирма за проверка на ел. инсталацията.