Защо помпата MQ не изпомпва, когато я включа?

Вероятно има въздух в помпата. Смукателната тръба/захранването с вода трябва да се провери за течове. Водният стълб трябва да остава неподвижен в смукателната тръба. Аналогично, трябва да се провери защитата срещу връщане на потока или подаващият вентил на смукателната тръба. Моля, за тази работа се обърнете към специализирана фирма.