Защо помпата JP се включва и изключва начесто?

Възможни са течове от смукателната тръба или да има въздух в помпата. Проверете дали има защита срещу обратен поток в смукателната тръба и дали тя работи правилно. Само за Hydrojet: Може да не е правилно конфигурирано предналягането в разширителния съд. Проверете предналягането, за да се уверите, че настроените стойности отговарят на инструкциите за експлоатация. Моля, за тази работа се обърнете към специализирана фирма.