Защо помпата JP не работи, когато я включа?

Проверете дали не се е изключил предпазителят. Включен ли е щепселът на захранването? Включете помпата в друг електрически контакт и вижте дали работи. Само за Hydrojet: Проверете дали работи превключвателят за налягане. Обадете се на специализирана фирма за проверка на ел. инсталацията.