Защо помпата JP не изпомпва, когато я включа?

Вероятно има въздух в помпата. Смукателната тръба/захранването с вода трябва да се провери за течове. Водният стълб трябва да остава неподвижен в смукателната тръба. Аналогично, трябва да се провери защитата срещу връщане на потока или подаващият вентил на смукателната тръба. Може да са повредени вътрешните изработки (впръскваща дюза) вследствие на работа на сухо. Моля, за тази работа се обърнете към специализирана фирма.