Защо моята SQ продължава да работи, въпреки че е достигната точката за изключване?

Проблемът може да е свързан с превключвателя за налягане (управление по налягане), защото отложенията може да доведат до неизправността му.

Може с течение на времето да са се отложили твърди частици от работната течност в управлението по налягане и те да са довели до неизправност.

Управлението по налягане трябва да се извади от системата, за да се почисти и измие от смукателната и от нагнетателната страна.