Кога се включва MQ?

MQ са снабдени едновременно с вътрешен прекъсвач по дебит и външен превключвател за налягане. И двата могат да включат MQ, когато се отстрани водата. Помпата се включва, когато

дебитът е по-голям от 0.07 m³/h

ИЛИ

налягането е по-ниско от 2 bar.