Кога се изключва MQ?

Прекъсвачът по дебит изключва автоматично MQ само при нормална работа, ако дебитът спадне под 0.07 m³/h. Ако дебитът спадне под необходимото ниво, помпата се изключва след 12-15 секунди. Възможно е също да се изключи ръчно помпата с превключвателя ON/OFF.

MQ се изключва и при задействана аларма за свръхтемпература или аларма за работа на сухо.