Какви флуиди може да се нагнетяват?

Чист, невзривоопасен флуид с нисък вискозитет и без твърди частици и дълги влакна.

Ако трябва да се нагнетява течност с различна от водната плътност, трябва да се вземе предвид необходимата мощност на двигателя поради изменението на хидравличната мощност.

Когато се работи с по-агресивни флуиди от питейната вода, трябва да се използват конструктивни варианти със специални материали на помпите SP N, SP R и SPNE.