Какъв тип механично уплътнение е подходящ за моето приложение?

Промишлените помпи на Grundfos може да са оборудвани с множество различни механични уплътнения. Стандартно се доставя механично уплътнение, подходящо за типични приложения за вода и за нагнетяване на определени химикали. Но някои специализирани приложения изискват други материали за уплътнителните повърхности или О-пръстените или разширителните силфони, различни от тези на стандартното механично уплътнение. Поради това Grundfos предлага множество механични уплътнения с различни двойки материали на плъзгащите се повърхности.

Механичните уплътнения се избират въз основа на много фактори, като налягане, температура, химическа устойчивост, наличие на абразивни компоненти и вискозитет на работната течност. Ако имате нужда от съдействие за избора на подходящо механично уплътнение за конкретно приложение, свържете се с най-близкия упълномощен дилър на Grundfos за промишлени помпи.