Какво трябва да се направи, ако токът в двигателя на помпата превишава тока при пълно натоварване?

Има няколко причини, поради които допустимият ток при пълно натоварване може да бъде надвишен при работа на помпата: Поднапрежение, дебалансиран ток в трифазните двигатели, късо съединение в двигателя, неправилно опроводяване или неизправни електрически връзки, голям вискозитет или плътност на работната течност или износена или блокирана помпа.

Но е възможно също помпата да е недооразмерена за съответното приложение, както е възможно тя да работи с по-голям от номиналния дебит. В такъв случай се опитайте да затворите частично спирателния кран от нагнетателната страна, за да дроселирате дебита, докато токът на двигателя се върне в приемливите граници.