Какво минимално ниво на напълване се изисква за правилна работа на помпата?

Помпите EF и SE са оборудвани с двигатели, охлаждани от обкръжаващата ги работна течност. За да има достатъчно охлаждане на двигателите, помпите EF и SE трябва винаги при работа да са изцяло потопени в работната течност. За приложения, където това не е възможно, нивото на напълване трябва никога да не спада под половината от височината на помпата.

От друга страна, помпите KP и AP имат двигатели, охлаждани отвътре от работната течност, протичаща през помпата. Поради това тези помпи при работа няма нужда да са потопени в работната течност, така че е възможно изпомпване до ниво само от 3 cm.