Кое води до прегряване на двигателите?

Вследствие на съвременната конструкция и производствен процес, използваните в наши дни двигатели по-често прегряват при работа от двигателите, използвани в миналото. На практика температурата на повърхността на някои съвременни двигатели може да достигне до 90°C (194°F). Въпреки това експлоатационният живот на такива двигатели е същият и дори по-дълъг от този на старите двигатели. Високата повърхностна температура не е непременно признак, че нещо не е наред. Но ако един двигател стане изключително горещ по време на работа, за това може да има много причини:

Електрически причини: Поднапрежение или свръхнапрежение, несиметричен трифазен ток, понижено изолационно съпротивление.

Въздействия от околната среда: Високи околни температури, липса на вентилация или лоша вентилация, голяма надморска височина на инсталацията (малка плътност на въздуха).

Механични причини: Голям брой превключвания, твърде голям или твърде малък дебит, високо ротационно съпротивление заради повредена помпа, голям вискозитет или плътност на работната течност, запушена или блокирана помпа.