Какво е хидравличен удар и какво го причинява?

Хидравличен удар е внезапно повишаване на налягането, причинено от рязка промяна на скоростта на потока в тръбопровода. Това явление се нарича "хидравличен удар", защото пиковете в налягането често са придружени от шум, който звучи като от удар с чук по тръбопровода.

При инсталации в кладенец в общия случай възниква хидравличен удар, ако а) възвратният вентил в тръбата надолу от помпата е монтиран на повече от 9 m над нивото на водата или б) във възвратния вентил в тръбата надолу от помпата има течове, докато в монтиран над това ниво възвратен вентил няма. И в двата случая в тръбата отдолу се създава частичен вакуум. При следващото стартиране на помпата водата запълва вакуума с висока скорост на потока и упражнява натиск върху затворения възвратен вентил и стационарния воден стълб в тръбопровода, причинявайки рязко покачване на налягането или хидравличен удар. Това ударно повишаване на налягането може да доведе до спукване на тръбопровода и скъсване на тръбни връзки и може да повреди помпата и/или двигателя. Ако се появяват ударни повишавания на налягането, системата трябва да се изключи и трябва да се извика инсталаторът на помпата, за да отстрани проблема.