Каква е ролята на обходните тръби и как трябва да се прекарат те?

За да се осигури достатъчно охлаждане и смазване на помпата, трябва да е налице достатъчен обемен дебит през помпата. Недостатъчното охлаждане и смазване водят до прегряване, износване на лагерите, триене между уплътнителните повърхности, течове от уплътнението на вала, а всичко това води до лошо функциониране или отказ на помпата. Ето защо трябва да се монтират обходни тръби, ако има опасност помпата да не може да работи с нужния минимален дебит.

Обходната тръба трябва да се прекара от отвора за обезвъздушаване на помпата или същия на нагнетателната тръба обратно до смукателната страна (по възможност) или към резервоар, за да се осигури достатъчно охлаждане от работната течност. На свой ред работната течност трябва да може да се охлади, преди да се подаде отново към помпата, за да се избегне прегряване на помпата. Поради тази причина обходната тръба никога не трябва да се свързва директно към смукателния отвор на помпата. Обходната тръба е конфигурирана правилно, ако е спазен нужният за съответната помпа минимален дебит, указан в инструкциите за експлоатация. При пълно натоварване преминаващият обем през системата и обхода трябва да не надвишава максималния дебит, нагнетяван от помпата.