Какъв е минималният дебит, необходим за потопяемите помпи SP?

По време на работа на помпата е нужен непрекъснат минимален дебит, за да се охлаждат добре помпата и двигателят. Изискваният минимален дебит зависи от диаметъра на двигателя и диаметъра на кладенеца. Моля, вижте техническите данни за съответната помпа за точната спецификация по отношение на минималния дебит.