Какво е максималното съдържание на пясък в изпомпваната вода?

Максималното съдържание на пясък във водата не трябва да надвишава 50 g/m³. По-голямо съдържание на пясък намалява експлоатационния живот на помпата и повишава опасността от блокиране.