Каква е разликата между помпа за отпадни води и дренажна помпа?

Дренажните помпи са основно предназначени за изпомпване на повърхностни и изворни води към други места, както и за изпомпване на подпочвени води. Помпите за отпадни води пък са основно предназначени за изхвърляне на отпадни води. Това включва например изпомпване на отпадни води от колекторни шахти и приложения в помпени станции.

Двете конструкции на помпи се различават главно по отношение на свободното протичане, т.е. на максималния допустим размер на твърдите частици, съдържащи се в отпадните води. Помпите за отпадни води обикновено имат по-голямо свободно преминаване от дренажните помпи.