Какво е подемна сила и какво я причинява?

"Подемна сила" е състояние, при което при работа върху работното колело/вала на помпата действа сила, насочена нагоре. Такова състояние може да се наблюдава, когато помпата изпомпва повече вода от номиналния дебит, т.е. помпата работи далече вдясно по кривата си

Но при нормални приложения в кладенец, когато е монтиран възвратен вентил, подемни сили не възникват в общия случай. Това е защото статичният стълб от течност, оставаща в тръбопроводите след изключване на помпата от възвратния вентил, създава противоналягане, което действа върху помпата веднага след рестартирането, за да предотврати работата в крайния десен участък на кривата и в тази фаза.

 

Но ако не е монтиран възвратен вентил или през него има течове, няма да има статичен стълб от течност, действащ върху помпата при стартирането ѝ. При повечето помпи в този случай върху работното колело/вала в помпата ще действа подемна сила. Породеното движение нагоре продължава към съединителя между помпата и двигателя, което означава, че подемна сила се поражда и в двигателя.

Макар повечето производители на двигатели да оборудват двигателите си с лагери, способни да поемат ограничено подемно усилие, без да се повреди двигателят, подемните сили трябва да се избягват, за да се намали износването на помпата и компонентите на двигателя. Възникващите при всяко стартиране на помпата подемни сили може да доведат до преждевременно износване и на помпата, и на двигателя.