Какво е работа на сухо/недостатъчно смазване при потопяемите помпи?

Работа на сухо, наричана още недостатъчно смазване, възниква, когато има въздух в роторната камера, което означава, че въртящите се части не се охлаждат и смазват както трябва. Работата на сухо води до бързо разрушаване на помпата.

Причина може да е и недостатъчната вентилация на помпата. Въздух може да навлезе в случай на монтаж в най-високата точка на отоплителната система, неправилно предналягане в разширителния съд. Образуване на пара в помпата поради висока температура.