Какво е сила надолу и какво я причинява?

Силата надолу е сила, насочена в посока надолу, действаща при работа върху работното колело/вала на помпата. Повечето помпи и двигатели са така конструирани, че при работа винаги да има сила надолу. Но сили надолу, които са твърде големи, също може да доведат до проблеми, например ако помпата работи в работна точка с малък дебит и съответно с голямо нагнетателно налягане. В случай на продължителна работа в такъв диапазон може да се повреди аксиалният лагер на двигателя. Освен това, помпата и двигателят може да прегреят поради липса на достатъчен охлаждащ поток.

За да предотвратите появата на такива проблеми, помпата трябва да работи в специфицирания диапазон на дебита. Кривите за потопяемите помпи на Grundfos представят диапазона от допустими дебити с непрекъсната линия, а недопустимият работен диапазон е показан с прекъсната линия.