Какво е кавитация?

Кавитация е образуването и рязкото спукване на мехурчета с пара. Този процес протича на места в помпата, където налягането спада под налягането за изпаряване на работната течност. Налягането за изпаряване на дадена течност е налягането, при което течността започва да кипи или да се изпарява. Кавитация, която може да повреди помпата, се проявява, когато липсва необходимият за помпата нетен положителен смукателен напор (NPSHR).

За да се избегне кавитация, трябва на смукателния отвор да е налице едно минимално налягане, наречено нетен разполагаем положителен смукателен напор (NPSHA), за да не кипи и да не се изпарява течността. Трябва да се гарантира, че подаваното на смукателния отвор налягане ще е винаги по-голямо от налягането за изпаряване на течността при дадената температура на работната течност.

Забележка: Ако помпата кавитира, контролният вентил на нагнетателната страна трябва да се притвори, за да се понижи дебитът, а оттам - и NPSH стойността, нужна на помпата. Но при това трябва да се осигури остатъчен дебит, който да е достатъчно голям за охлаждане и смазване на помпата.