Какво е NPSH крива и какво е значението ѝ?

NPSH кривата показва минималното необходимо налягане на подаване (изразено в m), позволяващо помпата да изпомпва в съответствие с работната крива и за предотвратяване на изпаряването на работната течност, за да се избегне кавитация в помпата.

При дадена стойност на дебита NPSH стойността на смукателните отвори на помпата трябва винаги да е поне с 0.5 m по-голяма от необходимата NPSH стойност:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m запас