Какво е потопяема помпа?

В тази конструкция на помпа всички въртящи се части (вал, ротор, работно колело) се намират във вътрешността на капсула в работната течност. Охлаждането и смазването се осигуряват от работната течност.