Какво е работна крива и какво е значението ѝ?

Входящата мощност на помпата е нуждата на помпата от мощност при текущите условия на работа. Номиналната изходна мощност на двигателя, включително коефициентът на работен запас, трябва да е равна или по-голяма от нуждата на помпата от мощност. Ако нуждата на помпата от мощност е по-голяма от номиналната изходна мощност на двигателя, тогава двигателят ще консумира по-голям ток от предвидения. Това води до прегряване на двигателя и евентуално може да го повреди.