Какво е охлаждаща риза?

Охлаждащата риза, наричана още генератор на поток, осигурява винаги достатъчен поток от вода по повърхността на двигателя, за да го охлажда. При типичен монтаж в кладенец помпата е заобиколена от стените на кладенеца. Двигателят се монтира под помпата. Тъй като помпата засмуква вода от долната си част, водата тече покрай стените на кладенеца и по цялата повърхност на двигателя и така го охлажда. Ако помпата се монтира в открит воден басейн, няма да има стени, които да направляват водния поток покрай повърхността на двигателя, и възниква необходимост от охлаждаща риза. Моля, поискайте повече информация за охлаждащите ризи от дилъра на Grundfos.