Какво е въздействието на плътността и вискозитета на флуида върху изходните показатели на помпата?

Освен ако не е посочено обратното, кривите в документацията на Grundfos са специфицирани за плътността и вискозитета на водата при 20°C (относително тегло = 1 и вискозитет = 1). Изходните показатели на помпата трябва да се коригират, ако плътността и вискозитетът на работната течност са различни от тези на водата при температура от 20°C (относително тегло = 1 и вискозитет = 1). За да се извършат изчисления за помпата, съответният флуид може да бъде конфигуриран и използван в програмата на Grundfos за оразмеряване WebCAPS.