Какво става, ако помпата работи далече вдясно по кривата?

Когато дадена помпа работи далече вдясно по кривата, това просто означава, че помпата изпомпва дебит, по-голям от този, за който е конструирана. С други думи: Помпата е твърде малка за обемния дебит, нужен за системата. Работата на помпата в този участък може да причини повреда на помпата и двигателя.

Помпата трябва винаги да работи между долната и горната граница на дебита. В идеалния случай помпата трябва да работи колкото е възможно по-близо до точката на оптимален к.п.д., за да се осигури дълъг експлоатационен живот и да се сведе до минимум консумацията на енергия.