Какво става, ако помпата работи далече вляво по кривата?

Ако помпата работи далече вляво по кривата, това просто означава, че помпата покачва високо налягане, но при много малък или нулев дебит. Високото налягане в помпата натоварва работното колело и по такъв начин увеличава натиска върху лагерите на двигателя. В екстремни случаи това може да причини повреда на помпата и двигателя. Ако дебитът е под минималния дебит, необходим за помпата, работната течност също може да се загрее и да повреди помпата. Поради тази причина помпата трябва винаги да работи между долната и горната граница на дебита. В идеалния случай помпата трябва да работи колкото е възможно по-близо до точката на оптимален к.п.д., за да се осигури дълъг експлоатационен живот и да се сведе до минимум консумацията на енергия.