Какво означава терминът "входящ режим"?

Терминът "входящ режим" се отнася за състояние на засмукване с положително смукателно налягане, при което работната течност се подава от точка, разположена над смукателния отвор на помпата и която е в контакт с атмосферата (отворена система). Това означава, че налягането на смукателния отвор на помпата е по-голямо или равно на атмосферното налягане.