Какво означава хидравлично балансиране?

Хидравличното балансиране на тръбната мрежа се налага, за да се предотврати препълване/недостиг в отделни тръби и консуматори. Това ще осигури оптимално и безшумно разпределение на топлината.

Хидравличното балансиране се извършва посредством тръбни регулиращи вентили и термостатни вентили с твърда или регулируема настройка.