Какво означава абразия?

Твърдите частици в работната течност пораждат триене, което води до абразия на материала. Това е често срещан проблем при отводняващата техника, причиняван от пясък в работната течност, който разрушава компонентите на помпата, например работното колело.