Каква е причината за хидравличния шум?

Хидравличният шум е причинен от триенето на работната течност в тесните места на тръбната мрежа, напр. в отворите на термостатните вентили. Това може да се коригира с понижаване на изходните показатели на помпата.

За да се осигури равномерно и безшумно разпределяне на топлината без препълване или недостиг в никоя тръба или консуматор, е наложително хидравлично балансиране на тръбната мрежа.