За какво мога да използвам потопяеми помпи GRUNDFOS SP?

Потопяемите помпи GRUNDFOS от серия SP са подходящи за:

• Водоснабдяване с питейна вода в градове и населени места

• Водоснабдяване в мандри, пивоварни и бутилиращи цехове за минерална вода

• Жилищни сгради

• Инсталации с отоплителни помпи за подпочвени води

• Напоителни системи в градинарството, земеделието и горското стопанство

• Водни фонтани, също и за хоризонтален монтаж

• Отводняване в строителството и минното дело

• Водоподаване за промишлени охлаждащи контури

Входът на помпата трябва винаги да е изцяло потопен във водата. Помпата може да бъде инсталирана вертикално или хоризонтално.