Помпата работи в режим "AutoAdapt" и показва постоянна консумация на мощност от над 5 вата.

Отстраняване

Консумацията на мощност от помпата се променя във функция от изискванията на отоплителната система. Консумация на мощност от 5 вата се показва само при минимална скорост, напр. в нощен режим.