Помпата не работи. Показано е следното на екрана за ватове на пулта за управление."--"

Вероятна причина за неизправността

Грешка в захранващия кабел

Неподходящо напрежение и/или честота

Блокиране на работното колело

Проникване на въздух в помпата

Повреда в електрониката

Отстраняване

Тези неизправности могат да бъдат отстранявани само от специализирана фирма. Моля, свържете се с техник на местната специализирана фирма.