Помпата не работи. На пулта за управление не се показва нищо.

Вероятни причини за неизправността:

Няма напрежение

Дефектна помпа

Отстраняване

Предпазителят в електрозахранващата линия на помпата се е изключил. Включете предпазителя.

Ако в електрозахранващата линия на помпата е монтирана дефектнотокова защита ("RCD"), тя се е изключила. Включете "RCD".

Ако тези мерки не дадат желания резултат, обадете се на техник от специализираната фирма.