Помпата не работи. На екрана за ватове на пулта за управление се показва "E3".

Вероятна причина за неизправността

Електрическа повреда

Отстраняване

Помпата трябва да се смени от специализирана фирма