Помпата не работи. На екрана за ватове на пулта за управление се показва "E2".

Вероятна причина за неизправността

Недостатъчно захранващо напрежение

Отстраняване

Захранващото напрежение трябва да се провери от специализирана фирма