Помпата не работи. На екрана за ватове на пулта за управление се показва "E1".

Вероятна причина за неизправността

Роторът е блокиран

Отстраняване

Прекъснете електрозахранването и рестартирайте помпата няколко пъти

Опитайте се да отстраните отложенията с леко почукване по помпата

Изолирайте помпата откъм страната на работната течност, демонтирайте силовата част и изчистете отложенията (тази операция трябва да се извършва само от специализирана фирма)