Помпата издава шум.

Вероятна причина за неизправността

Въздух в помпата

Отстраняване

Помпата се самообезвъздушава.

Проверете на дисплея настройката за управление на помпата.

За да се обезвъздуши бързо помпата, настройте я на Ниво на скорост III с Бутон 5 и я оставете да работи половин час. След това използвайте Бутон 5, за да я върнете на първоначалната настройка за управление.

Ако това не реши проблема, обадете се на професионалния си инсталатор.

Вероятна причина за неизправността

Входното налягане е твърде ниско

Отстраняване

Тези неизправности могат да бъдат отстранявани само от специализирана фирма.

Обадете се на професионалния си инсталатор.