Отоплителната система издава шум.

Вероятна причина за неизправността

Дебитът е твърде висок

Това може да се коригира с настройване на помпата на настройка, различна от "AutoAdapt"

Проверете настройката на помпата, показана на дисплея.

След това използвайте Бутон 5, за да превключите помпата на "AutoAdapt".

Ако за момента топлоподаването е достатъчно, оставете тази настройка.

Ако топлоподаването не е достатъчно, възстановете с Бутон 5 предишната настройка и се обадете на инсталатора.

Вероятна причина за неизправността

Въздух в системата.

Отстраняване

Тези неизправности могат да бъдат отстранявани само от специализирана фирма.