Циркулационната помпа издава шумове (бръмчене или тракане). Нормално ли е това? Какво може да се направи?

A: Въздух в системата поражда шум. Цялата система трябва да се огледа и обезвъздуши.

B: Може помпите да са преоразмерени за въпросната система. За да коригирате това, притворете вентилите от нагнетателната страна, докато шумовете изчезнат.

C: Водата в системата ври, защото помпата е недооразмерена. Това може да се коригира с монтиране на по-голяма помпа.

D Прекомерно износване на лагери (тракане). Помпата трябва да се смени.

S: Вече работеща система се е запушила. Системата трябва да се почисти.