Изключили са се електрическите прекъсвачи на стартера на двигателя или предпазителите. Каква може да е причината?

Електрическите прекъсвачи и предпазители се изключват по много причини: Поднапрежение, неправилно проектиран прекъсвач или предпазители, много ниска настройка на предпазния прекъсвач на двигателя, несиметричен трифазен ток, късо съединение в двигателя, неправилно опроводяване или неизправни електрически връзки, износена или блокирана помпа, дефектен кондензатор при монофазните помпи, предпазният прекъсвач на двигателя е изложен на по-висока околна температура от самия двигател.

Но е възможно също помпата да е недооразмерена за съответното приложение, както е възможно тя да работи с по-голям от номиналния дебит. В такъв случай се опитайте да затворите частично спирателния кран от нагнетателната страна, за да дроселирате дебита, докато токът на двигателя се върне в приемливите граници.