Електрическият прекъсвач или предпазителите са се изключили. Каква може да е причината?

Електрическите прекъсвачи и предпазители се изключват по много причини: Поднапрежение, неправилно проектирани прекъсвачи или предпазители, много ниска настройка на предпазния прекъсвач на двигателя, несиметричен трифазен ток, късо съединение в двигателя, неправилно опроводяване или неизправни електрически компоненти.

Но е възможно също помпата да е недооразмерена за съответното приложение, както е възможно тя да работи с по-голям от номиналния дебит.